CANCELLATION POLICY

Refund/Cancellation Policy

นโยบายการคืนเงิน

ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

 • บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้เท่านั้น
 • กรณีที่ชำระเงินสำเร็จแล้ว หรือ สินค้าถูกจัดส่งแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่ดำเนินการยกเลิก คืนเงิน เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้า ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้า และทำการคืนเงิน เนื่องจากกรณีต่างๆ ดังนี้
  กรณีที่เกิดขึ้นจากสินค้าหมด (เช่น สินค้าหมด Stock, สินค้ายกเลิกการผลิตฯ)
  กรณีที่เกิดขึ้นจากราคาสินค้าที่ระบุทางหน้า Website ไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง
 • ค่าจัดส่งและการจัดการไม่สามารถคืนเงินได้

กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย ที่อาจเกิดขึ้น

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

 • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 20-30 วันทำการ โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
 • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเดบิต ที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45 – 60 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากบริษัทฯ โดยที่จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
 • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทางการโอนเงิน จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 20-30 วันทำการโดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการโอนของบริษัท นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากบริษัท (หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารประกอบการคืนเงินจากลูกค้าครบถ้วนแล้ว)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตร​ AWC PRESTIGE

 • บัตร AWC Prestigeนี้สำหรับการใช้ครั้งเท่านั้น (1) และมีอายุหนึ่งปี (1) หลังจากวันที่ออกที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของบัตร
 • บัตร AWC Prestigeนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นๆได้
 • บัตร AWC Prestigeนี้ใช้ได้สำหรับการบริการหรือผลิตภัณฑ์เท่ากับมูลค่าที่ระบุบนบัตร ภายในสถานประกอบการของเครือบริษัทแอสเสทเวิรด์คอร์ปอเรชั่นที่ระบุบนบัตรเท่านั้น
 • บัตร AWC Prestigeนี้ใช้ได้สำหรับการทำธุรกรรมเดียวเท่านั้นและไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้หากมีมูลค่าที่ไม่ได้ใช้
 • บัตร AWC Prestigeนี้สามารถใช้ได้กับการสำรองห้องพักโดย (Best Available Rate) ผ่านช่องทางจองโดยตรงกับโรงแรมโดยช่องทางโทรศัพท์หรืออีเมลของโรงแรมเท่านั้น
 • บัตร AWC Prestigeนี้สามารถใช้ได้กับร้านอาหาร บาร์ รูมเซอร์วิสและจัดเลี้ยงในราคาสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทเท่านั้น
 • บัตร AWC Prestigeสามารถใช้ได้กับเมนูสปาทั่วไปยกเว้นเมนูแบบแพคเกจ
 • การใช้บริการใดๆจำเป็นต้องจองล่วงหน้าโดยแจ้งกับโรงแรมสำหรับการวางแผนที่จะใช้ AWC Prestige
 • บัตร AWC Prestigeนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือขอใหม่ได้หากสูญหายขโมยหรือเสียหาย
 • บัตร AWC Prestigeนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆได้
 • บัตร AWC Prestigeนี้มีข้อจำกัดสำหรับการใช้ช่วง Blackout Dates ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในแต่ละโรงแรม
 • บัตร AWC Prestige นี้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆมีผลบังคับใช้และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AWC INFINITE LIFESTYLE: INFINITE POINT OF HAPPINESS

 • บัตรกำนัลนี้ใช้สำหรับแลกห้องพัก ตามจำนวนคะแนน INFINITE POINT ที่กำหนด ตามกลุ่มโรงแรม A, B, C, D หรือ Banyan Tree ไม่รวมอาหารเช้า
 • บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ที่โรงแรมในเครือ AWC ที่เข้าร่วมเท่านั้น
 • โปรดสำรองห้องพักล่วงหน้าโดยติดต่อโรงแรมโดยตรง และระบุความประสงค์การใช้ AWC Infinite Lifestyle: Infinite Point of Happiness
 • กรุณาแสดงบัตรกำนัลตัวจริงในวันเข้าพัก ตามจำนวนคะแนนที่กำหนด
 • กรุณาแจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเข้าพักล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้าพัก และ INFINITE POINT จะถูกหักเต็มจำนวน
 • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถเรียกคืนเป็นเงินสดและไม่สามารถออกบัตรกำนัลทดแทนได้ในกรณีที่สูญหายหรือถูกขโมย
 • บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ระบุในบัตรเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆได้ รวมถึงโปรแกรมสมาชิกต่างๆของโรงแรม
 • เงื่อนไขอื่นๆอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดสอบถามเงื่อนไขได้ตรงกับทางโรงแรมก่อนการจอง